Naše produkty

Nádrže

Slouží k akumulaci vod - odpadních, dešťových a pitných. Dále ke skladování granulátů, sypkých materiálů, agresivních látek, chemikálii a produktů pro potravinářské účely.

Do této kategorie produktů patří:

jímky, septiky, nádrže na pitnou vodu, retenční nádrže, atypické nádrže a nadzemní nádrže. Dále sem řadíme technologické nádrže.

Filtrace

Slouží pro dočištění odpadních vod a k čištění odpadního vzduchu.

Do této kategorie produktů patří:

zemní filtry - pískový nebo biologické filtry
zařízení odpadního vzduchu - čističky a pračky odpadního vzduchu nebo plynů
vzduchotechnická zařízení - vzduchotechnika, ventilátory a odlučovače kapek

Čističky odpadních vod

Slouží k odstranění nežadoucích látek z odpadní vody. Z tzv. nebezpečných látek přemění na látky absolutně neškodné.

Do této kategorie produktů patří:

kořenové (vegetační) čistírny
domovní (mechanické) čistírny odpadních vod - tzv. ČOV

Čerpací stanice

Slouží především pro čerpání komunálních odpadních vod všude tam, kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci.

Do této kategorie produktů patří:

tlakové kanalizace
přečerpávací stanice

Odlučovače

Slouží především k sorbci ropných látek nebo tuků. Dále pak lehkých kapalin, technologických vod, maziv a olejů.

Do této kategorie produktů patří:

odlučovače ropných látek (lapoly)
odlučovače tuků

Šachty

Slouží především jako vodotěsná ochraná schránka technologíí, ke kterým je umožněn velmi snadný přístup.

Do této kategorie produktů patří:

vodoměrné šachty - pro kontroly stavu vodoměru
studniční šachty - přístup k vrtu, umístění čerpadla a technologií
revizní (regulační) šachty - kontrola stavu hladiny a odběr vzorků
technologické šachty -umístění technologií v zemi

Zakázková výroba

Dělíme na zakázkovou výrobu produktů průmyslových a produktů malých zakázek.

Do zakázkové výroby průmyslových produktů patří:

sila, zásobníky a násypky, oplastování potrubí a vyplastování technologických prostorů.

Do menší zakázkové výroby patří:

vyplastování menšího rozsahu, trubky, elektrické skříně či technologická příslušenství z plastu. A v neposlední řadě produkty na přání.